fbpx

Важна информация

Важна информация за провеждане на часове в залите на In the mood


За нас е важно да ви информираме, че сме взели всички необходими мерки за Вашата безопасност:Редовно почистване и дезинфекция на залите, санитарните помещения и контактните повърхности.

Осигуряване на дезинфектанти за ръце на входа, рецепция и санитарните помещения.

Оборудване на персонала и преподавателите с маски и ръкавици.

Постоянен контрол и организация, която да редуцира струпването на много хора на рецепцията.

Ежеседмично дезинфекциране и почистване филтрите на вентилационните и климатични системиИзисквания към клиентите ни:Задължително дезинфекциране на ръцете на входа.

Да се спазва дистанция в целия ни обект – рецепция и по време на заниманията.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО използване на чисти обувки в залите.

С оглед да няма струпване на хора, молим да изчаквате започването на урока по танци извън съблекалните и залите.

Молим за разбиране и търпение при приключване на уроците преди вас да изчакате помещенията да бъдат почистени и дезинфекцирани преди да влезете.

Молим родителите да изчакват децата си извън залата, за да не се получава струпване на хора. При възможност това да не е пред или около входа на залата.

Забранено е посещението на уроци при проява на болестни симптоми - кашлица/температура. Инструкторите си запазват правото да откажат посещението и да върнат болния